Nøkkeltall

Nøkkeltall for Hafslund-konsernet


Millioner kroner2012201120102009200820072006
RESULTAT (eksklusive REC)
Salgsinntekter 11 466 13 704 15 829 10 670 11 056 8 625 9 799
EBITDA 2 113 2 235 3 914 2 213 2 224 2 643 2 717
Driftsresultat 854 1 433 2 644 1 331 1 374 1 751 2 048
Resultat før skatt og avhendet virksomhet 297 849 2 173 670 689 1 306 1 716
Årsresultat (52) 388 1 583 335 637 1 158 1 024
REC - effekt inkludert i årsresultatet (1 086) (1 975) (137) (16 537) 12 198 10 626
Kapital og kontantstrøm
Netto kontantstrøm fra driften2363 5105651 8791 085 140 1 467
Investeringer (ikke oppkjøp)1 0881 2151 5331 6631 757 3 166 1 176
Engasjert kapital 21 665 20 919 27 028 25 870 27 067 40 669 28 849
Egenkapitalandel (%)31%33%35%39%41%64%53%
Netto rentebærende gjeld 10 648 9 321 13 067 11 601 11 442 10 102 9 379
Kroner per aksje
Resultat (eksklusiv tidligere eierskap i REC) (0,27) 1,99 8,11 1,71 3,26 68,43 59,69
Utbytte *2,502,507,502,252,253,0017,75
Kontantstrøm fra driften1,2118,002,899,625,56 0,72 7,52

* Årene 2010 og 2006 er inkludert ekstraordinært utbytte på henholdsvis 5,00 kroner og 15,00 kroner.

Last ned til Excel